Is Leor Beirt

Teach Tabhairne Bollards

Teach Tabhairne Bollards

Chun deis a thabhairt do Ghaelgóiri na háite teacht le chéile agus dreas comhrá as Gaeilge a bheith acu shocraigh grúpa beag go mbuailfidis le chéile i dTeach Tabhairne Bollards, Sráid Chiaráin, gach Céadaoin i gcóir uair a chloig. Bíonn comhluadar deas bailithe le chéile gach seachtain ag a haondéag a chlog. Cuirtear fáilte roimh daoine nua i gcónaí. 

Every Wednesday morning a small group of people meet in Bollards Public house for a weekly chat and coffee. There is no set agenda and a large range of topics are discussed at each session. This group known as ‘Is Leor Beirt’   (Two will do) have met each week since 2012 at 11a.m. for their chat ‘as gaeilge’ and newcomers are always welcome.

 

is leor beirt

%d bloggers like this: